חשבנו שכדאי שתדעו: עדכון חשוב על תיקון חדש לחוק המכר

חשוב לנו שתהיו מעודכנים ולכן ריכזנו כאן את עיקרי הדברים הקשורים בתיקון לחוק המכר שנכנס לתוקף בפועל ב- 07/07/22. השם הרשמי שלו הוא "תיקון מס 9 לחוק המכר (דירות) תשל"ג 1973" אבל נשים את הרשמיות בצד, ונסקור את ההנחיות החדשות הנוגעות לפיצויי דיירים על איחור במסירת דירה ושינוי מתווה ההצמדה למדד תשומות הבניה.

עדכונים הקשורים לתקופת ה״גרייס״ במקרה של איחור במסירת דירה

לפני שנפרט את השינוי, נסביר מהי תקופת הגרייס. הכוונה היא לפער בין התאריך הקבוע בחוזה כמועד שבו תמסר הדירה לרוכש, לבין המועד שהמוכר יכול לאחר במסירת הדירה לרוכש מבלי לחוב כלפי הרוכש בתשלום פיצוי כלשהו בגין האיחור. 

על פי החוק לפני העדכון, תקופת הגרייס היתה בת 60 ימים ותשלום הפיצוי בגין איחור במסירת הדירה התבצע בחלוף 60 ימים מהמועד הקבוע לכך בהסכם. התיקון החדש בא להגן על הרוכשים להיטיב איתם והוא  מקצר משמעותית את תקופת הגרייס וקובע כי די באיחור של 30 ימים מעבר למועד הקבוע בהסכם , כדי לזכות את הרוכש בפיצוי בגין האיחור.

אז איך מחשבים את גובה הפיצויים? אופן חישוב גובה הפיצוי משתנה בהתאם למשך תקופת האיחור.

תקופת התשלום הראשונה:

מתי? – החל מתום 30 ימים ממועד המסירה הקבוע בחוזה ועד תום 4 חודשים ממועד המסירה הקבוע בחוזה.  

כמה? סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה במיקומה וגודלה.

מה היה לפני התיקון? – לפני התיקון התקופה הראשונה היתה ממועד המסירה החוזי ועד 8 חודשים ממועד המסירה החוזי. גובה הפיצוי לתקופה זו היה סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה במיקומה וגודלה כפול 1.5. 

תקופת התשלום השניה:

מתי? – החל מחודש חמישי של איחור במועד המסירה הקבוע בחוזה ועד סיום החודש העשירי של איחור במועד המסירה החוזי.  

כמה? סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה במיקומה וגודלה כפול 1.25 .

מה היה לפני התיקון? – לפני התיקון משך תקופת התשלום השנייה היה החל מהחודש התשיעי ממועד המסירה החוזי ועד מסירת הדירה בפועל. גובה הפיצוי בגין תקופה זו היה סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה במיקומה וגודלה כפול 1.25.

תקופת התשלום השלישית:

מתי? – החל מהחודש האחד עשר ממועד המסירה החוזי ועד מועד מסירת הדירה בפועל. 

כמה? סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה במיקומה וגודלה כפול 1.5.

מה היה לפני התיקון? – לפני התיקון לא היתה תקופה שלישית. 

חשוב לציין: 
הפיצוי בגין איחור במסירה ישולם בתום כל חודש בעד אותו חודש.

עוד תיקון חשוב

תיקון נוסף שבא להטיב עם הרוכשים הוא צמצום של סיבות לאיחור במסירת הדירה שאפשרו בעבר למוכר שלא לשלם לקונה את הפיצוי.

המשמעות של תיקון שגם במקרה של "כוח עליון" הגורם לאיחור במסירה, על המוכר לשלם את הפיצוי על פי חוק. 

מה היה לפני התיקון? לפני התיקון מותר היה לצדדים לעגן בחוזה ביניהם מקרים בהם איחור במסירה יהיה איחור לגיטימי ובמקרים אלה לא תחול על המוכר החובה לשלם פיצוי לרוכש בגין האיחור במסירה. כלומר, לפני התיקון התאפשרו מצבים שהמוכר לא היה חייב לפצות את הרוכש בגין איחור. אלה היו מקרים שפורטו מראש בהסכם המכר והוגדר כי לא יחול פיצוי בגינם. כיום התיקון אינו מאפשר אי תשלום פיצוי, אלא במקרים שמפורטים בחוק.

נגן וידאו

הצמדת מחיר הדירה

נושא שדובר עליו לא מעט הוא הצמדת מחיר הדירה למדד תשומות הבניה.
העדכון החדש עושה סדר גם בנושא הזה, ומגביל את גובה הסכום שניתן להצמיד למדד תשומות הבניה

אלה הנקודות העיקריות שמסכמות את התייחסות התיקון לנושא: 

  • במסגרת התיקון לחוק, התווסף סעיף על פיו ברירית המחדל היא שמחיר הדירה לא יוצמד למדד תשומות הבניה ולא תתווסף אליו ריבית, למעט במקרה של איחור בתשלום .
  • מותר לצדדים להסכים שחלק מעלות הדירה תוצמד למדד תשומות הבניה, בתנאי ש:
  • עד מחצית מכל תשלום תוצמד למדד תשומות הבנייה, ובלבד ש-20% מהמחיר החוזי המשולמים במועד כריתת החוזה או לפני כל תשלום אחר לא יוצמדו.
    המשמעות של סעיף זה היא שמותר להצמיד למדד רק עד 40% ממחיר הדירה הכולל.  


עוד נקודה חשובה מאד היא שהצמדת מחיר הדירה למדד יכולה להיעשות
רק עד למועד מסירת הדירה החוזי (המועד המקורי הרשום בחוזה) או עד למועד מסירת הדירה בפועל, המוקדם מביניהם. 

כלומר, אם יש איחור במסירה מעבר למועד המסירה החוזי וחלק מהתשלומים של הרוכש נדחים בהתאמה, היזם לא יכול להצמיד את התשלומים הנדחים למדד תשומות הבניה.

מה היה לפני התיקון?  לפני התיקון לחוק, הוצמד מלוא מחיר הדירה בעת רכישה מקבלן למדד תשומות הבניה, בניכוי תשלומים ששולמו בגין הדירה. ההצמדה חלה החל ממועד הרכישה ועד לסיום כל התשלומים, גם כאשר הקבל איחר במסירה ועקב כך נדחו התשלומים הבאים בהתאמה. 

עוד דגש קטן שחשוב לרוכש לדעת

התיקון לחוק אותו ציינו בפסקה הקודמת מגן על הרוכש כשהוא קובע שלא ניתן להכניס להסכם הוראה שקובעת שאיחור במסירת הדירה שלא מהטעמים שהחוק מפרט מאפשרים למוכר לא לשלם פיצוי בגין האיחור במסירה. חשוב לדעת שמותר להכניס לחוזה סעיפים שאינם בהתאמה להוראות החוק רק כאשר הם לטובת הרוכש

למען הסדר הטוב, חשוב להדגיש
המאמר נכתב על מנת להעביר את עיקרי הדברים והמשמעויות הנובעות מהתיקון לחוק. הוא אינו מסמך משפטי ולא מחליף בכל צורה שהיא התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום. 

*המידע בכתבה הינו כללי בלבד ואינו מהווה התחייבות ו/או ייעוץ כלשהו של חברת קטה יזמות או תחליף לייעוץ אחר. רק הסכם חתום כדין יחייב את החברה. ט.ל.ח.

למידע נוסף או תיאום פגישה

השאירו לנו פרטים: